pocitacVyužíváte-li elektronické bankovnictví, sami víte jak je snadné se „uklepnout“ v čísle účtu a peníze tak poslat někomu jinému. „Nezáleží na tom, zda platíte ze soukromého nebo firemního účtu, pokud se Vám podobná věc přihodí, rozhodně jednejte, a to co nejdříve. Na svoje peníze máte právní nárok! Příjemce této pomýlené platby si je nesmí ponechat ani utratit.“ Radí Mgr. Rostislav Kovář z bezplatného internetového portálu www.poradnaveritele.cz

Je potřeba začít jednat hned, jak zjistíte svůj omyl Na Poradnu věřitele se stále častěji obracejí zoufalí lidé, kteří omylem poslali platbu na jiný účet, než původně chtěli a nyní nevědí, jak mají dál postupovat. V době elektronického bankovnictví, kdy můžeme denně zadat několik desítek příkazů k úhradě, není překlep v čísle účtu nebo zadání jiného kódu banky vůbec nic zvláštního.

Informujte banku
Paní Marie poslala omylem peníze na cizí účet vloni v prosinci. „Ihned jsem informovala banku, ale bylo mi řečeno, že banka nemůže platbu vrátit zpět, ale můžu podat žádost o vrácení platby jejím prostřednictvím. Žádost jsem podávala 3x, ale bohužel bez odezvy. Po třech měsících a po zaplacení příslušného poplatku mi banka předala jméno majitelky účtu, adresu jejího bydliště a zasílací adresu s tím, že na výzvy nereagovala. Jedná se o 17.000,-Kč, což jsou peníze, které můžu využít jinak. Prosím o radu jak dále postupovat.“ Cizí peníze si nelze ponechat V takovýchto případech je postup následující: využijte adresu majitelky účtu a zašlete jí výzvu k vrácení příslušné částky spolu s číslem svého účtu a konkrétním datem, ke kterému chcete peníze vrátit, obvyklá lhůta je zhruba do 14ti dnů.

„Výzvu rozhodně zašlete doporučeným dopisem s dodejkou. Jestliže majitelka účtu ve vámi stanovené lhůtě nezareaguje, doporučuji dále nečekat a využít k získání těchto peněz soudní cestu. Každý, kdo si ponechá peníze, které mu nepatří, se vystavuje riziku žaloby pro takzvané bezdůvodné obohacení.“ Upozorňuje Kovář.

Nevrácení peněz se prodraží
V praxi nejsou ojedinělé případy kdy člověk, který získal peníze omylem, si je ponechal nebo je utratil. Banka sice nemá žádnou pravomoc stáhnout peníze z účtu dotyčného, poskytuje však plnou součinnost s orgány činnými v trestném řízení a pokud od ní nezískáte adresu příjemce dříve, stejně jako paní Marie, pak předá údaje o příjemci na základě výzvy žalující strany.

Podobné případy se pak řeší podáním žaloby pro bezdůvodné obohacení a příslušné soudy rozhodnou o povinnosti vrátit neprávem získanou částku. Ale pozor! „Ve chvíli, kdy se do případu zapojí právní zástupce a soud, začíná dlužná částka narůstat o náklady řízení. V případě, že se tyto peníze budou vymáhat i za pomocí exekuce, dlužník rázem zaplatí i o desítky tisíc víc.“ Varuje Kovář.

O bezplatném poradenském portálu www.poradnaveritele.cz

Poradna věřitele vnikla v roce 2010 na základě negativních zkušeností s dlužníky, kteří odmítali proplácet faktury, za odvedenou práci, či dodané zboží. K tomu se záhy přidala velká skupina věřitelů, kteří si nevěděli rady s dlužníky, jež si od nich půjčovali peníze, ale opět nic nevraceli. Řadu lidí i firem dlužníci dostali do druhotné platební neschopnosti, takže věřitelé zůstali zcela bez prostředků a za jejich peníze si užíval dlužník drahé dovolené, nebo si pořizoval luxusní auta.

Za dobu své existence již zodpověděla Poradna věřitele více jak 1.350 písemných a na 380 telefonických dotazů, v současnosti nyní pro ni pracují již 3 advokáti a 6 koncipientů. Čas potřebný na vyřízení jednoho dotazu je v pracovní dny cca 48 hodin. Poradna věřitele poskytuje právní rady zdarma a rozšiřuje právní povědomí v české společnosti.
REKLAMA