REKLAMA
REKLAMA

Energetický úsporný tarif, jehož detaily v týdnu zveřejnila vláda, se nevztahuje k místu trvalého bydliště, ale k nastavenému, smluvně danému tarifu pro odběr energií. Nespornou výhodou úsporného tarifu je to, že lidé si o podporu nemusí nijak žádat. Nemusí tedy měnit stávající způsob platby za energie. Dodavatel energie jim úsporu plynoucí z úsporného tarifu prostě automaticky zaúčtuje, takže ať už standardně platí energie jakkoli, účet jim bude adekvátně ponížen.
To, zda bude účet za energie ponížen o částku plynoucí z úsporného tarifu, se odvíjí nikoli od místa trvalého bydliště, ale právě od nastaveného tarifu pro odběr energií.
Například lidé, kteří na chatách a chalupách využívají tzv. víkendový tarif, nebudou moci úsporný tarif využít. Víkendový tarif je konkrétně tarif D61d. Elektřina se v rámci tohoto tarifu čerpá od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin. Za elektřinu se platí o dvě třetiny méně než během týdne.
Ti lidé, kteří se rozhodnou na chalupě žít trvale, třeba z úsporných důvodů, ovšem pochopitelně budou využívat už jiný tarif než víkendový. Budou tedy využívat tarif, na který se úsporný tarif již vztahuje a v jehož rámci tedy mohou státní pomoc čerpat. Nevadí v takovém případě právě ani to, že člověk na své chalupě či chatě nemá trvalé bydliště. Rozhodující je tarif a příslušná smlouva s dodavatelem energie na danou nemovitost, ať jde o byt ve městě či chalupu. Trvalé bydliště o možnosti čerpat úsporný tarif nerozhoduje, důležitý je nastavený tarif.
Takže pokud třeba manželé mají trvalé bydliště každý v jiné nemovitosti a mají-li v obou těch nemovitostech standardně nastavený tarif, ke kterému se úsporný tarif váže, podporu v rámci úsporného tarifu získají. Jestliže však daný manželský pár například využívá jednu z uvedených dvou nemovitostí jako chalupu či chatu a má tam nastavený víkendový tarif, tak na tuto nemovitost úsporný tarif čerpat nelze.
Pokud člověk bydlí v nájmu a trvalé bydliště má na druhém konci republiky, tak má-li energie v nájmu psány na sebe, jeho platby od odvíjí od standardního, stávajícího tarifu, tedy tarifu, který není víkendový. Využít úsporný tarif tedy může, i když má trvalé bydliště jinde. V místě trvalého bydliště úsporný tarif také využít může, pokud tedy nemá na nemovitost svého trvalého bydliště nasmlouván třeba zmíněný víkendový tarif.
REKLAMA